Den som söker han finner

Om föreningen

”Fröet till föreningen började då enligt bla Getteröns Vägförening har visats ett stort intresse från många medlemmar för fiber till fastigheter på Getterön har vi, Arne Kastberg och Per-Olof Carlenäs blivit ombedda att till en början undersöka intresset för att dra fram optisk kabel, fiber, till fastigheter på Getterön.”

Föreningen bildades 2014-07-30

Vårt första informationsmöte hade vi den 6 september 2014 på Campus i Varberg.

Första ordinarie föreningsstämma efter bildandet var 2014-11-23 där Arne Kastberg valdes till ordförande. Utöver Arne valdes Frank Hallberg, Andreas Friedrich, Micael Lidman, Tomas Kaspersson, Tony Jansson, Kim Andreasson, Jesper Vasell och Gert Bengtsson som ledamöter och Tommy Isaksson och Elisabeth Nord som suppleanter.

I början av 2015 togs beslut om att begära in anbud gällande byggnation av fibernätet och ansökan om bidrag för fiberbyggande skickades in till Sparbanksstiftelsen.

I mars 2015 fick föreningen klart att 267 fastigheter har fått anslag från Sparbanksstiftelsen på 7 000:-/fastighet.

19 april 2015 togs styrelsebeslut om att anta anbud gällande byggnation av fibernätet från Elektro Emanuel.

Under hösten 2015 är grävningen igång och går enligt plan.

I september 2015 tas styrelsebeslut om att välja Zitius som kommunikationsoperatör. De har störst utbud och avtalet blir på 7 år.

Maj 2016 börjar fiberomvandlarna installeras och det är 300 av totalt ca. 350 fastigheter på Getterön som valt att ansluta sig.

27 juni 2016 börjar CPE (boxarna) installeras i varje fastighet. Nu är det på gång!

Juli 2016. Fibernätet är igång.

Från juli 2016 har föreningen haft några få felkällor men de har varit lokalt placerade och har löst enkelt.

Styrelsen i föreningen är mycket nöjda med funktionaliteten på fibernätet.

Denna webbläsare är gammal och behöver uppdateras för att denna sida ska se rätt ut.
Ni kan klicka nedan för att ladda ner senaste versionen av er webbläsare.